SPORTA LABORATORIJA


Komplekss risinājums
Tavas fiziskās veselības
novērtēšanai un uzlabošanai

Par maksimālās slodzes testiem

Sporta laboratorija vēlas informēt par to, kas ikvienam būtu jāievēro veicot maksimālās slodzes testus un jāizprot par diagnostiku sporta medicīnā.

1. Slodzes testu un veselības pārbaudi jāveic reģistrētā ārstniecības iestādē kvalificēta ārsta-speciālista vadībā.

Slodzes testi ir organisma sistēmu maksimālo iespēju pārbaude, tāpēc katram ir kritiski jāizvērtē kam uzticēt tos veikt, lai tas būtu DROŠI veselībai, dzīvībai. Princips ir vienkāršs: ja gribi veikt veselības pārbaudi- jāiet pie sertificēta ārsta reģistrētā ārstniecības iestādē.
Sporta laboratorija ir sporta medicīnas un rehabilitācijas iestāde, kura reģistrēta Latvijas ārstniecības iestāžu reģistrā.
Sporta laboratorijā padziļinātās veselības pārbaudes, slodzes testus un citus funkcionālās diagnostikas izmeklējumus, kā arī sporta traumu ārstēšanu un diagnosticēšanu veic sertificēts sporta ārsts un citi sertificēti ārsti-speciālisti. Mums ir sertifikāts arī izmantotājās metodēs: elektrokardiogrāfijā, veloergometrijā, slodzes testēšanā.
Speciālista kvalifikāciju apliecina sertifikāts- prasiet to gan specialitātē, gan metodēs! Tad tā ir atbildība par cilvēka veselību. Piemēram, sporta ārsts ir speciālists ārsta grādu un sertifikātu sporta ārsta specialitātē. Sporta laboratorija uzņemas atbildību par to ko mēs darām.

Maksimālās slodzes var veikt konkrētā metodē un specialitātē sertificēta ārsta uzraudzībā, reģistrētā ārstniecības iestādē, kur kabinets ir speciāli aprīkots neatliekamās palīzības sniegšanai.
Tāpēc testus veicam TIKAI uz vietas Sporta laboratorijā un ar diagnostikas iekārtu apkārt nebraucam. Šādi mēs varam garantēt kvalitatīvu iekārtas un tās sensoru darbību, kvalitatīvus testa rezultātus un būtiski- neatliekamās palīdzības sniegšanu. Testējot tiek pārbaudītas organisma maksimālās iespējas, tad reakcija uz slodzi var būt dažāda. Mūsu funkcionālās diagnostikas kabinets ir aprīkots ar visu nepieciešamo neatliekamās palīdzības sniegšanai, t.sk. ir arī defibrilators.

Ieteikums: ja vēlaties veikt padziļinātu veselības pārbaudi ar slodzes testu, tad šobrīd Latvijā ir 3 sporta medicīnā specializētas iestādes, kur var veikt maksimālās slodzes testus: SPORTA LABORATORIJA, Latvijas Olimpiskās vienības darbspēju laboratorija (prioritāte ir Latvijas olimpiskais sastāvs) vai Sporta medicīnas valsts aģentūra (šeit nav pieejama izelpas gāzu analīze).

2. Pirmkārt- veselība. Treniņu režīms pēc tam.

Ar funkcionālās diagnostikas testu palīdzību mēs novērtējam veselību, svarīgāko organisma sistēmu (sirds-asinsvadu, elpošanas, balsta-kustību) darbību mierā, slodzē un atjaunošanās laikā pēc slodzes un to reakciju uz slodzi. Izejot no veselības stāvokļa, mēs nosakām optimālo slodzi, aerobo un anaerobo slieksni, iesakām optimālo treniņu režīmu vai treniņu režīma korekcijas. Pie mums konsultē gan Sporta ārsts, gan sporta speciālisti (treneri)

3. Sliekšņa noteikšanas metodes.

Pastāv divas sliekšņu noteikšanas metodes: tiešā un netiešā. Tiešā metode- sliekšņi tiek noteikti pēc laktāta līmeņa asinīs, t.s. laktātais slieksnis. Netiešā metode- aerobais un anaerobais sliekšņi tiek noteikti pēc izelpas gāzu analīzes. Abas metodes- tiešās un netieša- ir savstarpēji saistītas. Laktāta koncentrācija ir saistīta ar nepietiekamu skābekļa piegādi šūnās.
Sporta laboratorija mēs varam pielietot gan tiešo, gan netiešo sliekšņu noteikšanas metodes.
Precizitātes dēļ, vairākumā gadījumu izmantojam netiešo- ar izelpas gāzu analīzi, bet pēc nepieciešamības un klienta vēlmēs to kombinējam ar laktāta analīzēm.
Nosakot sliekšņus tikai pēc laktāta līmeņa asinīs pastāv iespēja nefiksēt patieso slieksni. Analīzes tiek ņemtas vidēji ik pēc 1-2 minūtēm, bet, pieaugot slodzes intensitātei, laktātā koncentrācija asinīs palielinās ļoti strauji. Trūkums ir tas, ka tiešā metode arī neņem vērā katra cilvēka individuālās vielmaiņas, tai skaitā pamatmaiņas, intensitāti.
Ir pieņemts uzskatīt, ka pie aerobā sliekšņa pienskābes līmenis ir 2,0 mmol/l, bet pie anaerobā 4,0 mmol/l. Tomēr speciālajā sporta medicīnas literatūrā minēts, ka praksē nav tik vienkārši, jo cilvēku fizioloģisko procesu norise ir atšķirīga. Piemērām, anaerobais slieksnis var individuāli svārstīties pie laktāta līmeņa no 2,9-6,4 mmol/l un vairāk.
Sporta medicīnā un arī Sporta laboratorijā plaši izmanto netiešo sliekšņu noteikšanas metodi ar pilnu izelpas gāzu analīzi, nepieciešamības gadījumā papildinot ar pienskābes līmeņa noteikšanu asinīs. Izelpas gāzu analīzi veic izmantojot modernākās tehnoloģijas, kur sensori spēj analizēt ieelpas/izelpas tilpumus un sastāvu.
Sporta laboratorijas Kompleksais slodzes tests (ar izelpas gāzu analīzi) dod iespēju novērtēt elpošanas sistēmas funkcionālos rādītājus visos 3 posmos, kas īpaši svarīgi novērtējot enerģijas ražošanas, vielmaiņas procesus:
1- ārējo elpceļu funkcijas
2- asins spēja saistīt skābekli
3- elpošanas procesi šūnu līmenī.
Tests ļauj precīzi noteikt aerobo un anaerobo slieksni, kas pamatojas uz ļoti precīziem un kalibrētiem izelpas gāzu tilpuma un koncentrācijas mērījumiem. Testa laikā var labi redzēt skābekļa un ogļskābās gāzes izelpu attiecību, kā arī brīdi, ka iestājās bezskābekļa vide. Izelpas gāžu analīze ir pasaules sporta medicīnā pārbaudīta un pielietota metode. Tā ir saudzīgāka, nenodara sāpes cilvēkam un ir mazāks inficēšanas risks, jo nav kontakts ar asinīm.

4. Slodzes testi- vispāratzīts pārbaudes veids kardiloģijā un sporta medicīnā.

Slodzes veids. Sporta laboratorijā kompleksā slodzes testu veicam uz veloergometra vai uz skrejceļa. Populārākā ir veloergometrija. Tā ir visā pasaulē, t.sk. Latvijā, atzīta klasiska sirds-asinsvadu sistēmas veselības pārbaudes metode slodzes apstākļos.
Veloergometrija ir slodzes tests uz speciāla veloergometra. No veselības pārbaudes un testa rezultātu viedokļa Sporta laboratorijas speciālistiem nav atšķirības uz kā tests tiek veikts. Interpretējot rezultātus mēs ņemam vērā sporta veida specifiku. Slodzes testam uz veloergometra salīdzinot ar skrejceļu ir šādas atšķirības:

KritērijsTests uz veloergometraTests uz skrejceļa
Metode reģistrēta Latvijas medicīnisko tehnoloģiju reģistrā (atzīta)++
Lielāka praktiskā pieredze un pielietojamība pasaulē+-
Apmaksā veselības apdrošinātājs (atkarībā no polises)++
Maksimālais pulss++
MaX elpošanas tilpums++ (+ 5-10x' nekā velo)
Elpošanas frekvence++
Max skābekļa patēriņš++ (+5% nekā velo)
Testa veikšanas metodika++
Precīza slodzes dozēšana jebkurā testa fāzē+ ++
Asinsspiediena kontrole+
visā testa laikā ir iespēja iegūt precīzus asinsspiediena mērījumus
-
Rezultātu precizitāte+ +
cilvēks izdara mazāk lieku kustību- mazāk nekvalitatīvu datu
+
Viegli veikt papildus analīzes testa laikā+ +-
Apgriezienu skaits testa laikānemainīgspieaugošs
(jāskrien arvien ātrāk)
Drošība testa laikā+ +
cilvēks minas uz vietas
+/-
Traumu gūšanas riskszemsaugsts
ja nav drošības sistēma un pieredze skrienot uz skrejceļa
Iespēja nekavējoties pārtraukt slodzi+ +
pārstājot mīt
savlaicīgi jādod ziņa testa uzraudzītājam, lai apturētu testu un skrejceļu.
Plašākas iespējas veikt testu+ +
testu var veikt cilvēki ar atšķirīgu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības līmeni. Vienīgais veids testējot cilvēkus ar asisnsspiediena un kardioloģiskām un citām nopietnākām problēmām
iesakām cilvēkiem ar pieredzi skriešanā dažādos ātrumos un arī uz skrejceļa

5. Ikviens var veikt slodzes testus.

Padziļināto veselības pārbaudi ar Komplekso slodzes testu var veikt IKVIENS:
- sportisti,
- aktīvā dzīvesveida piekritēji,
- cilvēki, kuri sākt nodarboties ar sportu,
- cilvēki, kuriem ir spiedzes (kas arī ir slodze) pilna darba diena,
- cilvēki, kuri grib pārliecināties par savu veselības stāvokli.
Padziļinātās pārbaudes mērķis ir pārbaudīt organisma svarīgāko sistēmu: sirds-asinsvadu, elpošanas, balsta-kustību aparāta- darbību mierā un fiziskās slodzes laikā, novērtēt to veselību un organisma darbspējas. Tātad Sporta laboratorija sniedz esošā veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības novērtējumu, kā arī rekomendācijas. Tas ļaus pārliecināties un būt drošam par savu veselības stāvokli un palīdzēs sportot kontrolēti, mērķtiecīgi un veselīgi. Vairāk par komplekso slodzes testu šeit >>>>>>

6. Testa rezultāti ir objektīvi salīdzināmi.

Testa rezultāti ir objektīvi salīdzināmi un skatāmi dinamikā. Pirmais tests ir kā atskaites punkts ne tikai veselības, bet arī fiziskās formas novērtēšanai. Nodrošinot nemainīgus testa nosacījumus, t.i. - tas par slodzes veids, izpilde, algoritms- testus ir iespējams objektīvi salīdzināt. Sportisti var dinamikā novērtēt fiziskās formas izmaiņas. Šo testu var veikt visdažādāko sporta veidu pārstāvji, gan iesācēji, gan profesionāļi.

Padziļinātās fiziskās veselības pārbaudi ieteicams veikt vismaz vienu reizi gadā vai biežāk, ja nepieciešams periodiski novērtēt organisma adaptācijas spējas slodzei/stresam, šajos gadījumos:
* ja rodas veselības problēmas vai sūdzības par pašsajūtu (skat. gadījumus, kad jāveic padziļinātā veselības pārbaude šeit >>>>)
* novērtētu veselības stāvokļa dinamiku, organisma adaptācijas slodzei izmaiņas un atjaunošanas procesus
* veiktu pārslodzes profilaksi (t.sk. izlemtu par atjaunošanās līdzekļu nepieciešamību)
* novērtētu treniņu efektivitāti, veiktu korekcijas treniņu režīmā

Vislabāko rezultātu ir iespējams sasniegt sadarbojoties trenerim, sporta ārstam un sportistam. Sporta ārsts novērtē veselību un organisma iespējas, atbilstoši tam treneris sastāda treniņu plānu, bet sportists to izpilda.

Saudzējiet savu veselību !

SPORTA LABORATORIJA


Doties uz sākumu >>> , uz sadaļu kompleksais slodzes tests >>>